Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Hierdoor veranderen...

Nieuwe website

De nieuwe website staat online. Hiervoor hebben wij onze keuze laten vallen op Click Active Webdesign gevestigd in Krimpen aan de Lek.