Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Hierdoor veranderen er een aantal zaken binnen de praktijk. Een daarvan is de privacyverklaring die u hier terug kunt vinden.

Link naar pagina privacyverklaring

Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van Autoriteit persoonsgegevens.

Share This